Stichting

Bij zijn afscheid als actief hotelier in 2007 had Sjoerd Dijkstra er behoefte aan een stichting op te richten om jonge mensen in het “prachtvak” van hotelier, zoals hij het graag noemt, een goed uitzicht te bieden op een succesvolle cariere in dit vak. Met de oprichting van de Sjoerd Dijkstra Foundation ter gelegenheid van dit afscheid en ter gelegenheid van zijn 50 jarig jubileum als hotelier is een start gemaakt met de invulling van deze behoefte.

Doel

  • Talentvolle Nederlandse studenten met een passie voor hospitality bij ontstentenis van eigen middelen de kans te bieden een opleiding te volgen ten einde een diploma te ontvangen.
  • Talentvolle medewerkers van hospitality gerelateerde bedrijven (zoals hotels, restaurants) een (vervolg)opleiding te laten volgen om zich verder in hun vak te laten ontwikkelen.
  • Medewerkers van hospitality gerelateerde bedrijven te stimuleren tot kennisuitwisseling door het organiseren van onder andere evenementen.
  • Inzetten voor maatschappelijke doelen al dan niet aan de hospitallity industrie gerelateerd, teneinde maatschappelijke verbetering te bewerkstelligen van het beoogde doel.
  • Het beheren van financiële middelen van de stichting waarbij het financiële risico tot een minimum beperkt blijft.
  • Het functioneren al een algemeen nut beogende instelling.
  • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met de bevordering van talenten binnen de hospitality industrie verband houdt, daartoe hoort of bevorderlijk kan zijn.

Voor studenten met een passie voor hospitality